OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Cena dvoudenního semináře je 2000 Kč (nejsem plátce DPH)
  Přepočet v Eurech je aktualizován v objednacím formuláři.

 • Provozovatel a lektor semináře je Eva Marvánová, Hogerova 814/10, Praha 5, IČ: 68598157
 • Místo na semináři je definitivně rezervováno až po vyplnění přihlášky a připsání platby na účet. Předběžná rezervace (před uhrazením) je držena 7 dní od vyplnění přihlášky. V případě, že přijde platba za seminář bez vyplněné přihlášky, nebudu ji moci identifikovat a rezervace tak nevznikne. Platba bude zaslána zpět na účet odesílateli. 
  Platba je po vyplnění přihlášky uskutečněná předem pro ČR na účet č.ú.1233096001/5500, (Raiffeisenbank) 
  nebo pro SR na č.ú. 2000064070/8330 (Fiobank Slovensko), IBAN: SK04 8330 0000 0020 0006 4070, SWIFT:  FIOZSKBA  pro SR klasickým převodem (uskutečnění bankou trvá 1-2 dny),
  on-line převodem (ihned) nebo platební kartou (ihned), v.s. uveden na faktuře. Všechny platební možnosti jsou uvedeny v přihlášce. Mezinárodní bankovní převod není akceptován. V případě, že klient použije k platbě mezinárodní bankovní převod, veškeré bankovní poplatky a náklady i rozdíl v bankovním přepočtu bude účtován jako nedoplatek kurzovného na klientův vrub. Doporučuji tedy užívat skutečně pouze vnitrostátní bankovní převod.

 • V případě odstoupení od smlouvy méně než 24 hodin před začátkem semináře nebo nedostavení se na seminář je storno poplatek 100% z ceny semináře, 72 hodin před začátkem semináře je storno poplatek 50% z ceny semináře, méně než 7 dní je storno poplatek 30% z ceny semináře. Pokud byl seminář hrazen on-line bankovním převodem nebo kartou, bude od vrácené částky odečten manipulační poplatek 50 Kč (manipulační poplatek společnosti umožňující tyto typy plateb jde v případě vracení kurzovného na vrub klienta). V případě obsazení uvolněného místa náhradníkem bude požadován pouze manipulační poplatek viz.výše, storno poplatek nikoliv.

 • Pokud bude seminář zrušen nebo jeho termín posunut důvody ze strany lektora, má účastník nárok na vrácení plného kurzovného do 14 dní od zrušení nebo posunutí termínu konání semináře, pokud mu nebude vyhovovat nový termín konání semináře. Tato částka mu bude převedena zpět na účet. Odstoupit od smlouvy ze strany účastníka je možné viz. výše uvedené stornovací podmínky. 
 • Osobní konstelace není garantována. Seminář působí jako celek.
  Více o tom na videu Povídání o konstelacích.
 • Klient nese plnou zodpovědnost za svůj psychický stav.

 • Seminář nenahrazuje psychologickou ani lékařskou péči. V případě, že jste v psychologické nebo psychiatrické péči, informujte se u vašeho lékaře o vhodnosti absolvování semináře a informujte lektora o vašem onemocnění.

 • Klient bere na vědomí, že seminář je prožitkový a může se při něm dotknout svých vnitřních zranění a starých nezpracovaných emočních bolestí. Techniky používané na semináři nejsou zodpovědné za tyto vynesené pocity, ani je nijak nezpůsobují. Pomáhají však účastníku semináře se s nimi v sobě propojit a vynést je do vědomí, aby mohly být uviděny a vědomě zpracovány a tak nad ním postupně ztratily moc. Vedoucí semináře nese zodpovědnost za to, že klientovi pomůže těmito emocemi na semináři projít a porozumět jim v případě, že se objeví. Klient nese zodpovědnost za emoční prožitky, které se vynoří a také za to, jak se s nimi nakonec naloží.

 • Klient se zavazuje respektovat a dodržovat pravidla ochrany soukromí a osobní a důvěrné informace, které se může dozvědět na semináře, udrží v soukromí a nebude předávat dále. Na semináři není možné pořizovat audio ani video nahrávky bez předchozí domluvy s lektorem.