Zažít tento pocit důvěry a bezpečí a pochopení,možná i skutečného zájmu o mé uzdravení bylo už samo o sobě velmi léčivé.Přineslo mi to do života mnoho odpuštění sobě i druhým...pochopení nevinnosti každého z nás a začala jsem méně soudit a více soucítit. Stala jsem se citlivější a silnější zároveň.Změnil se radikálně můj postoj k sobě i k druhým. Uzdravila jsem si mnoho psychických traumat a vyplavalo spousta léčivých slz bolesti.
Začala jsem se budit s radostí bez nějakého zvláštního důvodu či příčiny..Začala jsem v srdci cítit lásku 
i vděčnost.Díky systemickým konstelacím a terapii EMI(integrace traumatu pomocí očních pohybů) se kterými Eva pracuje mi zmizelo spousta strachů, neúměrných reakcí a vnitřních frustrací,které byli výsledkem traumat, jež jsem prožila a které mi bránili prožívat radost. Změnily se mé vztahy i celá má vnější realita. Je toho ještě spousta co se změnilo a co mi to do života přineslo, ale funguje to tak,že si to člověk je schopen uvědomit až po určité době. Prostě se najednou posadíte na židli, vnitřním zrakem se otočíte zpátky nebo se setkáte s nějakou situací a najednou si uvědomíte, že pocity, které tu či onu situaci dříve provázely jsou najednou pryč nebo se s těmi situacemi již vůbec nesetkáte. Nedokážu uvidět,jak moc se moc můj život změnil a v čem všem...ale dokážu to změřit pocitem spokojenosti, který cítím uvnitř. Hlavně je to celé jeden dlouhý dobrodružný proces na výpravě do svého vlastního nitra a transformování sebe sama pozitivním směrem ve všech oblastech mého života.   Míša