OSOBNÍ

Co můžete u konzultace čekat?
Budeme si povídat o vaší situaci, mapovat ji, nacházet nové úhly pohledu. Dotkneme se vašeho nevědomí, které v sobě nese veškeré stopy minulosti. Můžeme pracovat s otisky, které jsou v paměti vašeho těla, emocí i mysli. Poznat vaše vnitřní osoby a krajiny a díky nim porozumět složitým mechanismům zakořeněným v lidské psýché. Dotknout se světa archetypů. 

Co můžete se  mnou zažít?
❀ navázání vztahu s osobním i kolektivním nevědomím a dialog s ním
❀ zkoumání vnitřních obrazů, osob a krajin
❀ uvolnění emočního náboje a souvisejících systémů přesvědčení
❀ porozumění nevědomým schématům a vzorcům opakujícím se ve vašem životě
❀ práce s tělesnou pamětí a otisky
❀ zrcadlení toho, co vám ukazuje okolní svět
❀ intuitivní ladění, vhledy a zrcadlení
❀ EMI (Eye movement integration) uvolněné traumatických vzpomínek 
❀ setkání s archetypy, archetypálními obrazy a příběhy 
❀ poselství snů
❀ porozumění vnitřnímu příběhu
❀ systemické konstelace

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video


Jak vybírám postup, který použijeme?

Z mnohaleté zkušenosti a intuitivně. Podle toho, co vyplyne v daném okamžiku při rozhovoru, čeho se dotkneme, co bude živoucí. Často se stává, že člověk přijde s konkrétní představou, co a jak by se přesně mělo dělat. Při hlubším rozhovoru se ale ukáže, že existuje ještě jiná hlubší podstata problému, kdy k řešení může vést odlišná cesta, než se původně zdálo. Proto je třeba metodu i postup volit flexibilně podle toho, co vyplyne a ukáže se při setkání samotném jako nejlepší možná cesta.

Kde a jak? Potkáme se osobně v Praze Stodůlky

Objednání: emailem na eva@evamarvanova.cz (doporučuji) nebo telefonicky na 777 618 248
ve všední dny dopoledne. Na telefonu však bývám méně dostupná.

Čas konzultace : 1,5 - 2 hodiny (nelze odhadnout předem, je třeba mít rezervovaný čas celé dvě  hodiny)

Cena: 1600 Kč za setkání