PSYCHOLOGICKÁ FUNKCE ČAKER

1.ČAKRA (kořenová)

Je umístěna u kořene páteře a její barva je červená. Spojuje nás s fyzickým světem a naším fyzickým tělem. Dobře funkční čakra přináší vůli žít, dostatek fyzické energie a potence. Máme víru v budoucnost a pocit stability života na Zemi a pocit pevné půdy pod nohama. Dokážeme si vytvořit hranice. Cítíme se zakořenění a spjatí s přírodou. K životu přistupujeme pozitivně.

Při nesprávné funkci čakry trpíme pocity nejistoty. Děláme si hodně starostí o mnoho věcech. Život vnímáme jako těžký nebo jako sled překážek. Můžeme mít pocit, že jsme na tomto světě „omylem“ a že sem nepatříme. Neochota nebo nechuť žít.

2.ČAKRA (sakrální)

Je umístěna podbřišku a její barva je oranžová. Je centrum původních, ničím nefiltrovaných emocí, tvořivosti, sexuality a rozmnožování. Patří k ní témata jako tvoření a ničení, smyslnost, pohlavní přitažlivost a schopnost užít si rozkoše. Ovlivňuje množství pohlavní energie. Učí nás schopnosti, jak si užít a uznat svoje potřeby. Když je v pořádku, dokážeme se radovat ze života a užívat si ho. Rozumíme svým pocitům a umíme s nimi zdravě zacházet. Jsme hraví a tvořiví. Dokážeme se otevřít smyslovosti, erotičnosti a máme dobré vztahy s opačným pohlavím. Z druhými lidmi jsme schopni zažívat blízkost.

Při nesprávné funkci čakry můžeme zažívat nedostatek sexuální energie, nízkou sebeúctu nebo potlačování emocí. Chybí nám radost ze života, který nám připadá smutný. Nejsme hraví ani tvořiví. Můžeme zažívat nejistotu ve vztahu k opačnému pohlaví nebo napětí v partnerském vztahu.

3.ČAKRA (solární)

Je umístěna na solar plexu a její barva je žlutá. Je centrem síly, mezilidských vztahů a sekundárních emocí. Učí nás používat vůli a ovládat emoce. Když je v harmonii, dokážeme přijímat život takový, jaký je. Máme k němu pozitivní přístup. Máme dobrou náladu a pocit klidu. Jsme se sebou spokojení. Dobře se vyrovnáváme s negativitou a špatnou náladou. Jsme spontánní, sebevědomí a nepotřebujeme si hrát na něco, co nejsme. V životě se nám plní naše přání. Učí nás naslouchat svému vnitřnímu hlasu, žít svůj život v hojnosti a plnost bez obav a strachu. Pomáhá nám uvědomit si svoje místo v Existenci.

Když je funkce čakry narušená, vnímáme život jako plný překážek. Nemáme odvahu a cítíme se poražení. Můžeme zažívat nervozitu a nevolnost, tendenci se před vším schovat. Snažíme se získat si neustále uznání a stavíme si kolem sebe ochranné zdi. Tak nevyzařujeme, kdo doopravdy jsme. Uvnitř jsme jiní, než navenek.

4.ČAKRA (srdeční)

Je umístěna na hrudníku a její barva je zelená. Je k ní také přiřazována barva růžová. Při hramonickém fungování  čakry je člověk soucitný, otevřený, milující a ochotný. Je schopen se na druhé naladit a být empatický. Miluje sebe i druhé bezpodmínečně a umí dávat i přijímat. Dávání nám dělá radost. Vyřazujeme teplo, lásku, srdečnost a veselost. Přijímáme se takoví, jací jsme. Působíme pozitivně na lidi v okolí. Dokážeme usmiřovat lidi. Naše vysílaná energie je léčivá a díky ní pozitivně ovlivňujeme své okolí a měníme svět k lepšímu.

Když čakra není v rovnováze, můžeme být lehce zranitelní či závislí na druzích a jejich zájmu a pozornosti. Je pro nás těžké vyrovnat se s odmítnutím a dlouho se léčíme z jeho dopadů. Díky těmto zkušenostem se také později těžko znovu otevíráme. Bojíme se dalšího odmítnutí, i když bychom milovat chtěli. Stáváme se uzavření, někdy až chladní a bezcitní. To vše může vést k depresím. Při nerovnováze můžeme mít také opačný problém a to s přílišným dáváním, které ale není bezpodmínečné. Dáváme hodně, ale očekáváme při tom něco nazpět. A jsme zklamaní, když to nedostaneme. Můžeme se také neumět otevřít něze a citlivosti a být při tom na rozpacích.

5.ČAKRA (krční)

Je umístěna v krku a její barva je světle modrá. Je to centrum vyjadřování a komunikace. Díky této čakře se spojujeme s inspirací. Když je v pořádku, snadno se nám sdělují naše myšlenky a pocity. Jsme schopni tvořit a projevit to, co nám múza vnukne. Projevujeme svoje nadání a dovednosti. Cítíme se svobodně. Jsme upřímní a to, co máme uvnitř sebe sdělujeme i navenek. Neschováváme se před problémy a stavíme se k nim čelem. Nejsme vázáni předsudky. Své názory jsme schopni přehodnotit. Jsme schopni se i na sebe sama podívat s nadhledem a objektivně. V komunikaci se konstruktivně ovládáme. Umíme říkat ne. Nenecháváme se sebou manipulovat ani se předělávat k obrazu někoho druhého. Čakra nás učí, jak samostatně uspokojit své potřeby a jak být. Rozvíjí naši schopnost přijmout to, co svět dává. Pomáhá nám se seberealizovat ve společenském i profesním životě.

Když čakra není v harmonii, máme problém se vyjádřit a vysvětlit o co nám jde. Můžeme působit plaše a držet se zpátky. Cítíme nervozitu, pokud máme mluvit před druhými. Můžeme se vyhýbat komunikaci o podstatných tématech a s druhými mluvit jen o podružných věcech. Zakrýváme své pravé Já. Je pro nás důležité, co si o nás druzí myslí a cítíme vůči nim nejistotu. Disharmonie v čakře může také vést ke slovní manipulaci s druhými nebo přílišné výřečnosti či neschopnosti druhé slyšet či naslouchat.

6.ČAKRA (čelní)

Je umístěna na čele a její barva je indigově modrá. Říká se jí také 3.oko. Je sídlem intuice a telepatických schopnost a vyšších duchovních sil. Ovlivňuje náš intelekt, paměť a vůli. Učí nás prakticky realizovat své myšlenky ve světě a převzít za ně zodpovědnost spolu se zodpovědností na naše slova a činy. Když je čakra harmonická máme dobrou intuici a schopnost komplexního nadhledu. Naše racionální a intelektuální uvažování včetně vizualizace jsou velmi dobré. Dobře se nám přijímají a zpracovávají informace. Máme dobré intelektuální a analytické schopnosti. Jsme citlivější na vnímání energií, dokážeme rozlišit, co je pro nás dobré a co už nikoliv. Naše mysl je čistá a klidná. Jsme schopni meditovat.

Při disharmonii v čakře můžeme být zavřeni duchovnímu světu a popírat jeho existenci. Jsme materiálně zaměřeni a naše názory jsou převážně takového rázu, jak je určuje společnost. Duchovní pravdy jsou brány jako nesmysly bez praktického významu. Mohou se projevit problémy s pamětí a koncentrací. Může také docházet k přílišnému „pobývání v hlavě“ a přemýšlení. Platné bývá pouze to poznání, co je rozumem a věděcky dokázané.

7.ČAKRA (korunní)

Je umístěna na temeni hlavy a její barva je fialová. Může k ní být přiřazována také barva bílá a zlatá. Je to místo, kde se naše pravé Já spojuje s Univerzem. Zde se otevíráme „Vyššímu“. Čakra nás učit nelpět, odevzdat se, otevřít se duchovním dimenzím a Božskému. Když je v harmonii cítíme se sami v sobě „doma“, aniž bychom si museli na něco hrát či museli něco přikrášlovat. Dokážeme se otevřít, odevzdat a nelpět. Jsme schopni vnímat jednotu a celistvost. Naše individuální Já vnímáme jako propojené se vším kolem. Uvědomujeme si, že jsme součástí jednoho celku. Vše je jednota. Cítíme pokoru a vnitřní klid. Čakra nás učí otevřít se našemu Vyššímu Já a cestě naší duše.

Disharmonie v čakře může způsobovat strach, úzkost a nejistotu. Naše kroky mohou směřovat jinam, než je v souladu s naším Vyšším Já. Mohou nám chybět cíle nebo mohou nemít význam. Za to můžeme mít pocity prázdnoty, beznaděje a nesmyslnosti, které se mohou postupně vyvinout až do syndromu vyhoření.