Jsem člověk

A i když je ti zřejmé, že nejsem delfín, pták ani zebra, či jiný živočišný druh, tedy alespoň v to doufám :), vnímám jako velmi podstatné zdůraznit moji příslušnost k lidské rase. Protože právě díky lidské zkušenosti tedy sdílenému lidství mohu být prospěšná dalším lidem. Tato zpracovaná zkušenost života a lidství je podle mě na prvním místě lidského bytí a nelze ji dosáhnout pouze vzděláním. Život je třeba prožít, abychom věděli, co znamená žít. 

Zkušenost lidství mě vede k pochopení, snad se dá říct moudrosti. Nesoudí ale rozvíjí soucit a schopnost milovat. Vím, jaké je to procházet vzlety i pády, trpět, bát se, prohrávat i vyhrávat, radovat se, milovat, toužit a potřebovat mít to jinak, než život  nabízí. Prožila jsem mnoho životních lekcí, překonala spoustu překážek. Poznávám se, vyvíjím. A toto vše mě s tebou spojuje.

Fascinuje mě psýché a lidské příběhy. Porozumět ti, vzít tě za ruku a projít s tebou tvým životním obdobím a jeho útrapami či hledáním je pro mě velmi zajímavý a inspirující proces. Raduji se z každé proměny, kdy se více přijmeš a díky tomu se staneš šťastnější a zlepšíš si svou  schopnost utvářet aktivně a zdravě svůj život.

Jsem pragmatik

Proto považuji za nejdůležitější životní zkušenost. Asi nepůjdeš do pralesa v Amazonii s někým, kdo si o tom pouze četl v knihách, ale raději s tím, kdo tam již mnohokrát byl a velmi dobře zná, jak to tam chodí. Proto jako průvodce vím, že tě můžu bezpečně a zodpovědně provést  v hlubinách vnitřního světa právě a pouze těmi místy, kde jsem již sama byla, které znám a něco o nich vím nejen teoreticky, ale hlavně ze zkušenosti. A věř, že jsem byla již na mnoha takových místech. Provázení lidí se věnuji přes 20 let a aktivní osobní hlubinné transformaci více jak 30 let.

Životem získané zkušenosti a znalosti mají z mého pohledu největší smysl tehdy, když se předávají dál a přináší dalším lidem kvalitnější a plnější život. Skrze mé konzultace, přednášky a semináře budu své zkušenosti ráda sdílet i s tebou a budu nadšená z každého tvého úspěšného kroku na tvé životní cestě.

Rozvíjím intuici

Intuitivní schopnosti se u mě objevily už v dětství. I když to jsem ještě netušila, že jde o intuici. Tehdy pro mě byla spíše zátěží než darem a prohlubovala moji přecitlivělost na emočně napjaté a nestabilní prostředí v němž jsem žila. Moje intuitivní vhledy mě z počátku spíše děsily a zatěžovaly. Až později jsem zjistila jak s mojí intuicí zacházet a že je skvělým pomocníkem. Měla jsem štěstí a díky setkání s úžasnými lidmi jsem postupně začala chápat o co jde a s mojí citlivostí a intuitivností jsme se staly přáteli.

Naše přátelství jsem posilovala a kultivovala i díky mnohaleté praxi s mými klienty. Pochopila jsem, že intuici nestačí jenom mít, ale je třeba umět s ní zacházet a být schopna jí rozumět. Obohatil a rozvinul mě také konstelační výcvik, kde je intuitivní ladění denním chlebem, studium a praktikování 3 směrů automatické kresby (intuice zachycená tužkou na papír). Velmi inspirující pro mě byl také praktický přístup Laury Day, která umí úžasně spojit dary intuice a propojit je jednoduchým způsobem s běžným denním životem.

Intuice je při průvodcovské praxi nejen výhodná, ale i nezbytná. Intuitiv není ten, kdo ví a zná vše, ale ten, kdo je schopen získávat informace i jinou než pouze lineární a racionální cestou. Intuitiv neví vše o všem, nemusí předpovídat budoucnost, ale ví vše, co je potřeba a dobré vědět v daném okamžiku a situaci. Dokáže vycítit podstatné informace. Pomůže lépe uvidět skryté souvislosti a dát celé situaci nový a hlubší rozměr včetně lepšího zasazení do celkového kontextu.

Spojení s celkem a moje zkušenosti

Jestli už znáš moji vizi, tak víš, že vnímám jako smysluplné propojení každého jednoho z nás s celkem. Věřím, že všichni jsme propojeni a i když to tak málokdy cítíme, nikdo není sám a každý jeden z nás má vliv na celek. Proto se velkou část mého života věnuji systemice a systemickým konstelacím, které s tímto fenoménem pracují. Konstelační výcvik jsem před 17ti lety absolovala u Jana Bílého, ale ovlivnily mě mnohé další směry a způsoby práce v této oblasti, kterým jsem se v průběhu let věnovala. V současnosti absolvuji akreditovaný výcvik systemického koučinku.

Mimo jiné mám také výcvik pro práci s traumatem metodou EMI Eye movement integration (integrace traumatu s pomocí očních pohybů – Woltemade Hartmann JAR). Jak celek ovlivňuje naši fragmentaci v průběhu života, mě naučil individuální trénink a zkušenosti s poznáním vnitřních osob a jejich vnitřních krajin a vnitřního dialogu. 

V průběhu času se skloubily studované techniky s mojí praxí a díky kultivaci intuice a dalších technik vyvinuly v osobitý průvodcovský styl, který nyní používám a který se i nadále v průběhu času vyvíjí a dále jej rozvíjím. Aktivně pokračuji v dalším teoretickém i praktickém sebezkušenostním vzděláváním. I když mým největším učitelem jsou životní lekce.

Neviditelné s námi mluví

Lidská psýché je úžasně inteligentní a geniálně samo-harmonizační. Když s ní správně zacházíme, hledá si svoji rovnováhu a zdraví stejně jako naše tělo a vše další v přírodě. Jen je potřeba ochota se jí věnovat. To, co si o sobě, životě i vlastních vnitřních procesech uvědomujeme (tedy je součástí našeho vědomí) je pouze špička ledovce toho, co se skutečně děje a odehrává v našem nevědomí. To jak se vnímáme nebo jaká děláme životní rozhodnutí záleží mnohem více na něm, i když je hluboce pod hladinou toho, co vidíme a vnímáme.

Každý kdo to s osobní proměnou a rozvojem myslí skutečně vážně, každý kdo touží po skutečné změně se dříve nebo později ke zkoumání svého (a později kolektivního) nevědomí také dostane. Život tímto směrem zavál i mě a tak jsem se před lety dostala ke studiu snů a technice hlubinné imaginace. Mojí velkou inspirací a zdrojem se stalo studium materiálů C.G.Junga a Stanislava Grofa. 4 roky jsem byla členem seberozvojové skupiny zaměřené na studium snů a nevědomí a 10 let intenzivně podstupovala sebezkušenostní supervizní individuály pod odborným vedením. Jungiánská metodikasebezkušenostní praxe mě velmi obohatila. Ale jak jde život dál, člověk prochází různými cestami a poznáním.

V současné době je mojí velkou inspirací práce Roberta Mosse a jeho šamanské techniky pro bdělé snění. Jsou nejen zábavné a velmi účinné, ale skvěle se doplňují s tím, co jsem již dříve poznala a posouvají mé znalosti na novou úroveň.

Kreativita je zdrojem, lékem i přirozeností

Kreativita je hnacím motorem života. Možná by se dalo říct, že je životem samotným. Když tvoříme, cítíme život. Když jen budujeme nebo konzumujeme, život se nám začne zdát postupně prázdný.

Kreativita hraje v mém životě dlouhodobě velkou roli. Jsem autorka desítek seberozvojových kurzů a seminářů, 3 sad sebepoznávacích karet a několika ebooků. Od mládí se věnuji různým výtvarným a rukodělným technikám. A nejraději mám ty duchovně laděné. Jsou to techniky, které inspirují nejenom moji múzu, ale zároveň rozvíjí mé sebepoznání. Pomáhají mi se přijmout a lépe se uvidět.

 Do budoucna také plánuji zapojit výtvarné sebepoznávací techniky více do mé profesní praxe. Nechej se překvapit 🙂

Soucit a přijetí je potrava pro srdce i duši

Kdysi jsem si myslela, že je třeba věcem porozumět a naučit se nové dovednosti. Později jsem pochopila, že je také nutné, přijmout a umět zacházet se svými emocemi a kultivovat svoji intuici. Během času však jako nejdůležitější začínám vidět rozvíjení a kultivaci soucitu a laskavosti. O to víc, protože naše kultura na tyto kvality příliš neklade důraz. Proto se učím rozvíjet větší soucit k sobě i k druhým, protože jedno bez druhého není možné. Budu nadšená, když se budeš po našich setkáních nejen více chápat, ale hlavně se soucitně přijmeš. Když otevřeš svoje srdce nejen druhým, ale na prvním místě sobě. 

Mám ráda tento citát:
„Myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce“
(Dalajláma)

Kromě Dalajlámy je mojí velkou pracovní inspirací moudrost a laskavost Chucka Spezzano, psychologa a autora, zakladatele psychologie vize, která klade důraz na soucit, milost a duchovní přesah v životě i psychologické praxi.

Cestování je moje vášeň

Poznávat nové kultury, místa a tradice je tak fascinující záležitost. K cestování patří také změna a svoboda. Zde nacházím nový prostor sama v sobě a otevírám se něčemu novému a nepoznanému. Dostávám se ze zaběhnutého režimu a tak v mém vnitřním světě vznikají nové myšlenky a úhly pohledu, které jsou zdrojem dalších kreativních nápadů, mé tvorby i životního směřování.

PS: Na fotce je i můj manžel Richard,
kterého můžeš potkat nejen se mnou na cestách, ale také jako organizátora mých seminářů 🙂

Jsem žena

Zní to tak obyčejně, ale při tom je to tak úžasné. Být ženou je magický proces plný cyklů a proměny. Někdy je to cesta snadná, plná radosti, živosti a plynutí. Jindy naopak cesta náročná, plná bolesti, zranitelnosti a útrap. Naučit se zacházet s vlastní zranitelností a zahojit svoje rány je často těžké a bez pomoci nemožné. Proto ráda pracuji s námi ženami, abychom nalezly opět harmonii se sebou samými. Být v souladu s vlastní energií, proudit a zářit, jak je naší přirozeností, když se spojíme s naším pravým Já.


"Vidím život z jiného úhlu pohledu"