Jsme součástí jednoho celku

Věřím, že všichni jsme součástí jediného celku. Stejně jako jednotlivé kapky vody tvoří oceán a zároveň jsou jeho součástí. Věřím v sílu kolektivního nevědomí a Efekt sté opice. Věřím, že když se nás dostatečné množství promění, uzdraví své rány, pozná a projeví svůj hlubší potenciál, potom se může „stát zázrak“. Oceán kolektivního nevědomí začne vířit novou energií. A protože jsme všichni propojeni, tato změna bude mít vliv i na ostatní kapky v moři.

Osobní proměnou měníme celý svět

Věřím, že když se každý z nás promění a stane se sám sebou, aniž by nutně měnil okolní svět, tato proměna se otiskne do kolektivního nevědomí a bude potom více dostupná mnoha dalším lidem, dokud nepřekročí bod zlomu a nestane se novým paradigmatem. Věřím, že když každý sám za sebe uděláme to, co můžeme, uzdravíme vlastní zranění, rozvineme naši cestu v souladu s naší přirozeností a duší, současně uděláme velmi mnoho nejen pro sebe, ale i pro celé lidstvo. Staneme se spokojenějšími a zralejšími, porozumíme vlastním stínům a přestaneme jim podléhat. A tyto stíny se tak nebudou muset zrcadlit do vnějšího světa v podobě dramat, sporů či nepokojů a stanou se našimi pomocníky. Tím se postupně proměníme a s námi celý svět. Takto se stala každá velká změna, která nejprve zrála v hloubi kolektivní duše, a takto přišlo každé nové období v dějinách lidstva. 

Můžeš udělat víc, než si myslíš

Nevím kdy ta změna nastane a nevím jaké to bude, ale chci toho být součástí. Ať už svojí vnitřní proměnou a upřímnou prací na svých vlastních tématech nebo jako pomocník a průvodce třeba právě tobě. Možná si chceš jenom ulevit a vyřešit svoje potíže, možná máš pocit, že svojí změnou můžeš prospět jen sobě, rodině či přátelům. Ale tvoje proměna může mít mnohem větší dopad, než si nyní myslíš.

Jak uvnitř, tak venku

Nechci říct, že jediné, co je třeba udělat je proměnit se uvnitř. Dům se také musí postavit, nestačí o tom jen přemýšlet. Ale vnitřní změna musí být první a dostatečně energeticky silná. Musí dozrát a dosáhnout hladiny bodu zlomu, aby se vůbec mohla začít projevovat i v objektivní realitě. Do té doby mohou být drobné změny zdánlivě neúčinné. Stejně tak nemusíme vidět, že by naše osobní proměna měla vliv na celek.

Ale ty nejpůsobivější výsledky každého kumulativního procesu se dostavují se zpožděním. Proto je dobré zabývat se svojí vlastní cestou, jít po ní svým vlastním tempem a udělat to, co můžeme. V každému případě to zlepší kvalitu našeho prožívání i života. A může nás hřát vědomí, že tyto pro nás  užitečné změny se kumulují v morfogenetickém poli, v němž jsme všichni propojeni a mohou být inspirací pro mnoho dalších lidí. A spolu se změnami ostatních můžeme postupně pomoci proměnit paradigma, v němž žijeme.

Každá kapka se počítá

Teprve když se sečte hodně malých změn a když dojde k dostatečné změně kolektivního vědomí a paradigmatu, tak se tyto změny projeví nejen v našem vnitřním světě, ale také ve změně vnějšího světa a společnosti.

Protože všichni jsme kapky v jednom velkém oceánu. Všichni jsme propojeni. A tak proměna každého jednoho z nás je součástí proměny celého světa.