EFEKT 100. OPICE

Efekt 100. opice je fascinující jev. Je to fenomén, při kterém se naučená dovednost rozšíří na celou populaci za předpokladu, že počet jedinců, kterým se ji podařilo získat, přesáhl kritické množství. Proč se to děje, nikdo přesně neví. Existuje mnoho hypotéz, ale nejlogičtější a nejoblíbenější je v současnosti teorie informačního morfického pole podle biologa Ruperta Sheldrake. Toto energetické pole má každý živočišný druh a je to pole skupinového vědomí. Pole pracuje tak, že zpracovává informace, které má každé jednotlivé vědomí jedince daného živočišného druhu, tyto informace kumuluje a když překročí skupinové vědomí určitou kritickou mez, přichází nový informační vzorec chování do vědomí celého druhu. Tato zpětná vazba se označuje jako morfická rezonance a hovorově ji známe jako fenomén sté opice.

Z toho vyplývá, že existuje určitý prostor, ze kterého lidé i zvířata nevědomě čerpají znalosti. Když velké množství lidí na planetě dospěje k jednomu závěru nebo se něco naučí, pak zbytek populace, schopný číst informace, bude mít stejné dovednosti. Proto má smysl uvědomění a pokrok každého jednotlivce. Po jistou dobu se to týká každého pouze individuálně, ale existuje bod, v němž stačí, když se přidá jedna jediná osoba a změní se hierarchie hodnot všech.