OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkuji za tvoji návštěvu na mých stránkách, moc mě těší tvůj zájem. Beru ochranu tvých soukromých údajů vážně a chci, aby ti při návštěvě mých stránek bylo příjemně. Ochrana tvého soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Pokud jsi mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřuješ mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jsem společnost Eva (Marvánová) Michálková, IČO 68598157, se sídlem Běhounkova 2307/13 Praha - Stodůlky  zapsaná u Magistrát města Prahy pod spisovou značkouč.j. ZIV/U6203/2015/Mly. Jsem registrována u ÚOOÚ pod č.51628.
Tvoje osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým čelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mě budeš chtít v průběhu zpracování obrátit, můžeš mě kontaktovat na tel. čísle 777 618 248 nebo na e-mail: eva@evamarvanova.cz

Prohlašuji
Prohlašuji, že jako správce tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním a budu tě podporovat v uplatňování a plnění tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš sám/a, a to z následujících
důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy
tvé osobní údaje v rozsahu: e-mail a jméno nezbytně potřebuji k plnění smlouvy 
(např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží atp.). 
● vedení účetnictví
Jsi-li zákazníkem, tvoje osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji,
abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing - zasílání newsletterů
Tvoje osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáš v e-mailu a kdy je
nejčastěji otevíráš využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních
sdělení. Jsi-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
předpokládám, že tě moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední
objednávky. V případě, že ho sám/a ve formuláři uvedeš, je uloženo i tvoje příjmení. 
Pokud nejsi mým zákazníkem, zasílám ti newslettery jen na základě tvého
souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat
použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
● pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě tvého souhlasu ti můžu zasílat také inspirující nabídky
třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na
Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli
odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.
● fotografická a video dokumentace - živé akce - na mých živých akcích obvykle nejsou pořizovány foto ani video dokumentace. V případě, že ano, budeš předem upozorněn/a a tyto osobní údaje budou zveřejněny pouze v případě udělení tvého souhlasu.
Tvé osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme tvoji IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu ti mohu nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě tvého souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních
údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
Ke tvým osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. 
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji ti však, že v takovém případě při výběr budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Tvoje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj mě prostřednictvím e-mailu: eva@evamarvanova.cz
Máš právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžeš kdykoli vyzvat a já ti doložím ve lhůtě 20ti dní, jaké tvoje osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezuješ účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud bys chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že ti informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažu veškeré tvoje osobní údaje ze svého systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 60 dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty se službami ti zasílám jsi-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejsi, posílám ti jej jen na základě tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovoluji si tě ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat tvoje sobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů se mnou. Bez tvého souhlasu nebudou tvoje osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu
osobních údajů, kterou najdeš ZDE >>