OBCHODNÍ PODMÍNKY - KARTY (elektronická verze)

 • Informace pro spotřebitele dle § 1811 odst.2 OZ
  Před tím, než se rozhodneš zakoupit si mnou nabízený produkt, je mojí zákonnou povinností informovat tě o mé společnosti a o pravidlech mého obchodování s tebou prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 • Dodavatel a prodejce elektronické aplikace Karet porozumění, Sebepřijetí a dalších verzí karet je Eva (Marvánová) Michálková, Běhounkova 2307/13, Praha 5, IČO: 685 98 157, vznik oprávnění 1.11.1198 č.j. ZIV/U6203/2015/Mly, Magistrát města Prahy  
 • Kontaktovat mě můžeš na eva@evamarvanova.cz nebo telefonu 777 618 248.
 • Objednávka aplikace je učiněna přes webové rozhraní. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky.
 • Cena aplikace je podle typu balíčku upřesněna u každého balíčku zvlášť přímo na eshopu a v prodejním formuláři. Při prodejní akci může být specifikována akční slevová nabídka.  Splatnost faktury je 7 dní od data jejího vystavení. Přístup k aplikaci je kupujícímu zaslán emailem po připsáni platby platební kartou nebo on-line bankovním převodem. Neakceptuji mezinárodní klasický bankovní převod.
 • Nejsou účtovány žádné poplatky za dodání produktu.
 • Program Karty porozumění, Karty sebepřijetí a další verze se skládají ze dvou programů - knihovny a sady karet
 • Program je určen pro Windows XP, Vista, 7, 8 a 10 pro off-line použití. Pro správnou funkci aplikace je nutný počítač s rozlišením 1024 x 768 nebo vyšší.
 • Autorem karet je Eva (Marvánová) Michálková. Nakupující se jejich zakoupením zavazuje dodržovat autorská práva i práva duševního vlastnictví.
 • Program je po zakoupení určen výhradně pro počítačová zařízení nakupujícího a není dovoleno její další šíření a poskytování třetím stranám.
 • Jedná se o elektronicky prodávanou i elektronicky dodávanou službu (kupujete právo k používání)
 • Reklamace - v případě technických problémů s instalací či užíváním aplikace podej reklamaci emailovou formou do 14 dní od zakoupení na eva@evamarvanova.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající nedohodne s klientem na delší lhůtě
 • Vzhledem k elektronickému charakteru produktu se na něj nevztahuje 14 denní lhůta vrácení zboží od nákupu.
 • Kupující si je vědom a souhlasí s tím, že při objednání aplikace jsou zpracovávány jeho osobní údaje podle platné směrnice EU. Vše o ochraně osobních údajů je ZDE
 • Karty porozumění, Karty sebepřijetí a další verze karet jsou pomůckou osobního rozvoje, nenahrazují však práci lékaře ani psychoterapeuta či péči kvalifikovaného odborníka. Nabízí kupujícímu možnost nových úhlů pohledů, nenesou však zodpovědnost za to, jakým způsobem s nimi kupující naloží ve svém životě.
 • Ověřování recenzí: Recenze uvedené na webových stránkách www.evamarvanova.cz jsou od konkrétních klientů, kteří využili služby nebo produkty Evy Marvánové Michálkové. Jejich pravost a souhlas ke zveřejnění jsou doložitelné elektronickou konverzací s konkrétním klientem. Aby bylo zachováno soukromí klientů kvůli citlivému obsahu, je u těchto recenzí zveřejněno pouze křestní jméno.
 • Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese eva@evamarvanova. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitel se se svými stížnostmi může obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Aktualizace 11.1.2023