OCHRANA SOUKROMÍ

U všech příspěvků na blogu je dbáno na ochranu soukromí lidí, kteří inspirovali napsání příběhu nebo jsou jeho hlavními protagonisty. Pokud není domluveno jinak, jméno a identita člověka, včetně okolností příběhu jsou upraveny tak, aby bylo plně chráněno jeho soukromí. Fotka u článku je také ilustrační s povolením k veřejnému sdílení.