Někde hluboko ve mě byla naděje a to bylo jediné, co mi v těch bolestných chvílích zůstalo. S tou nadějí a vírou v Tvé profesionální schopnosti  teď spolu procházíme jedno závažné téma za druhým a odkrýváme vrstvy generačních traumat a bolestí. Jedno po druhém a já jen  v čím dál větší pokoře zůstávám  před všemi těmi, kteří tu cestu prošli přede mnou a jejichž otisk v sobě nesu. Pochopit se vše rozumem nedá a pak  zbývá jen láska, soucit a přijetí...Jsou to mocné léčivé nástroje a pomáhají mi uzdravit všechno to, co mě dovedlo až téměř k sebezničení. Individuální konstelace společně s Tvými semináři, které mi ukázaly generační problémy zase trochu z jiného úhlu, mě pomalu vrací zpět do života. Jsem zase ráda na světě, po doušcích ochutnávám svoji sílu a své znovuobjevené a přijaté schopnosti a učím se s nimi pracovat. Přijímám věci, které pro mě dřív byly nepřijatelné a vím, že vše má svůj smysl i když není na první pohled vidět. Tvoje metoda je silná, velmi účinná. Je někdy hodně bolestivá, ale zůstává otázkou, jaká bolest je horší. Jestli ta, kterou aktuálně žijeme, trápí nás a nedovolí nám, abychom žili život podle svých představ, nebo její kořeny v minulosti, které můžeme s Tvojí pomocí uzdravit.

Mám před sebou ještě dlouhou cestu a hodně nejistoty. Budu muset vyřešit zásadní existenční otázky, ale nějak vím, že je třeba tím procesem projít. Potkalo mě velké štěstí. Uvědomila jsem si vlastní zodpovědnost za svůj život a v pravý čas jsi mi podala svoji pomocnou ruku. Proto jsem postupně schopna ji s Tvojí odbornou pomocí i realizovat. Vnímám to jako spojené nádoby. Bez vědomí zodpovědnosti asi nejsme schopni žít vlastní život a ne životy jiných a to já už bych opravdu nechtěla. Na druhou stranu může přijít situace, kdy potřebujeme odbornou pomoc a tehdy je potřeba ji rozhodně využít.  Evi, prosté děkuji vyjadřuje všechnu tu vděčnost, kterou cítím a také to, jak si vážím nejen Tvé práce, ale také Tebe jako člověka.                  Romana