CO JSOU TO VNITŘNÍ OSOBY?

Již od dob Sigmunda Freuda začali psychologové využívat personifikaci vnitřních sil. Později se také rozvinuly techniky na vědomý dialog s nimi, který byl užíván jako harmonizační a léčebný nástroj. S vnitřními osobami pracovaly špičky jako Carl Gustav Jung, který je nazýval komlexy a archetypy. Roberto Assagioli jim začal říkat podosobnosti. Pozornost jim věnovali také Jacob Moreno, Fritz Perls, Sonja Straub či Hal a Sidra Stone, kteří vyvinuli techniku voice dialogue. Také Artho Witteman se připojil individuální systemikou. Tsultrim Allione vyvinula metodu krmení démonů, která pracuje s přijetím temných sil uvnitř nás samých.

Při práci s vnitřními osobami si klient představuje vybrané vnitřní síly jako samostatné bytosti, poznává je, integruje je a postupně objevuje způsob, jak s nimi zacházet tak, aby s nimi našel společnou řeč, staly se jeho pomocníky nebo mu alespoň nebyly na obtíž.

Vnitřní osoby jsou stavební kameny naší psýché. Každý z nás je tvořen mnoha vnitřními osobami a tím vzniká fascinující živý systém našeho vnitřního světa. Při práci s nimi začínáme chápat z jakých stavebních kamenů se naše psýché skládá a jak na sebe její stavební prvky působí a vzájemně se podmiňují.

Práce s nimi a jejich integrace napomáhá k přijetí vlastního stínu a objevení jeho skrytého potenciálu. Zlepšuje se přijetí sama sebe a kvalita života. A to, co v nás, dříve bylo nevýhodou, se postupně stává darem.

Více o problematice se dozvíte na mé on-line přednášce VNITŘNÍ KRÁLOVSTVÍ