CO JE TO HLUBINNÁ IMAGINACE?

HLUBINNÁ IMAGINACE 
*je mocná cesta k emocionálnímu uzdravení
*cesta k růstu do zralosti
*cesta k dosažení rovnováhy a harmonie se svým přirozeným bytím
*cesta k vlastní celistvosti a živosti

Je to způsob ponoření se do vnitřních obrazů a prožitků takovým způsobem, že je necháme spontánně a přirozeně vystoupit z hlubin našeho nevědomí. Tyto obrazy nekontrolujeme, jen se jim otevíráme a pokud víme jak, můžeme s nimi komunikovat, rozvíjet s nimi vztah a využít jejich vnitřní energie. Tak dochází k dialogu mezi naším vědomím a nevědomím.

Tyto obrazy jsou prastarým jazykem našeho i kolektivního nevědomí a chtějí nám sdělit svoje poselství. Jejich řeč může být někdy nekonkrétní, symbolická či mystická, ale když jim dáme prostor a čas, uvidíme velmi konkrétní a léčivé poselství. Toto poselství je mnohem komplexnější než vše, co bychom mohli objevit pouze logikou a myšlením.

Hlubinná imaginace není fantazie ani vizualizace. Není to snění o tom, co si přejeme, ani modelování toho, jak by náš život měl vypadat. Není to fantazírování o našich snech, přáních a představách. Ty vycházejí z mysli. Hlubinná imaginace přichází z mnohem hlubšího místa v nás. Z místa, kam naše mysl nesahá.

„Hlubinná imaginace s sebou nese moudrost, která je hlubší a univerzálnější než koncept myšlení nebo jazyk. Moudrost hlubinné imaginace vyzařuje ze života samotného.“
Eligio Stephen Gallegos

Když sjednotíme vnímání hlubinné imaginace i s cítěním, myšlením a smyslovým vnímáním, dostaneme komplexnější obraz naší vnitřní reality, který nám běžně známou cestou není dostupný. 

Tato cesta nás respektuje jako celistvé a jedinečné bytosti, které jsou ve své podstatě takové odjakživa. Díky hlubinné imaginaci a cestě, kterou nabízí, můžeme svoji celistvost nejen znovu objevit, ale hlavně ji začneme více žít. Tím, že své nitro poznáváme v hloubce, postupně také dochází k jeho přirozené a zdravé reaorganizaci a vzniká tak v nás hlubší ocenění dokonalé jedinečnosti Života.

Tuto jedinečnou moudrost nenačteme v knihách a nikdo nám ji nemůže zvenku předat. Ale můžeme se ji naučit rozpoznávat ve svém nitru. Ono nás povede. Protože vše hledá přirozenou rovnováhu a zdraví a nakonec spěje k celistvosti a jednotě.

Hlubinná imaginace nám pomáhá vést dialog mezi naším vědomím a nevědomím. Poznat nevědomé obsahy naší psýché, přijmout je a vyrovnat se s nimi. Podporuje propojení naší pravé a levé mozkové hemisféry. Je to skvělý způsob, jak oživit naši intuici a napojit se na vnitřní řeku, ze které pocházejí všechny velké objevy a nápady. Je to cesta do nitra.

Tato metoda je svojí podstatou velmi stará, objevená a používaná již prastarými původními národy a šamany po dlouhé věky. Moderním otcem hlubinné imaginace (nyní se používá i pojem aktivní imaginace) je švýcarský psycholog a psychiatr Carl Gustav Jung. Tuto metodu prozkoumal a rozvinul ve své praxi i hlubokou osobní zkušeností a vděčíme mu za to, že nám i v současnosti může nabízet svoje dary.