OBCHODNÍ PODMÍNKY
(ELEKTRONICKÉ PRODUKTY V SEKCI DÁRKY)

 • Aby ti dle zákona bylo umožněno svobodně získat mé dárkové produkty i s možností neregistrovat se do mojí databáze, můžeš si místo toho produkt zakoupit za symbolickou cenu.
 • Informace pro spotřebitele dle § 1811 odst.2 OZ
  Před tím, než se rozhodneš zakoupit si mnou nabízený elektronický produkt (e-book, on-line seminář), je mojí zákonnou povinností informovat tě o mé společnosti a o pravidlech mého obchodování s tebou prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 • Dodavatel a prodejce elektronických produktů je Eva Michálková, Běhounkova 2307/13 Praha - Stodůlky, IČO: 685 98 157, vznik oprávnění 1.11.1198 č.j. ZIV/U6203/2015/Mly, Magistrát města Prahy  
 • Kontaktovat mě můžeš na eva@evamarvanova.cz nebo telefonu 777 618 248.
 • Objednávka elektronického produktu je učiněna přes webové rozhraní. Smlouva je uzavřena odesláním objednávky přes email.
 • Cena 1 kusu elektronického produktu je 100 Kč. Splatnost objednávky je 7 dní od data jejího odeslání. V případě, že tvoje objednávka nebude uhrazena do 7 dní ode dne objednání, bude zrušena. Všechny tvoje osobní údaje zpracovávané v souvislosti s touto objednávkou budou v tomto případě vymazány. Po připsání platby na účet ti budou objednané produkty zaslány emailem na emailovou adresu uvedenou v objednávce do 7 dnů, pokud se nedomluvíme jinak. Fakturační údaje pro platbu převodem jsou pro Českou republiku č.ú.1233096001/5500 Raiffeisenbank, v.s. uveďte dle druhu zboží v objednávce
 • Jedná se o elektronicky prodávanou i elektronicky dodávanou službu (kupujete právo k používání)
 • Reklamace - v případě technických problémů s instalací či užíváním elektronického produktu podej reklamaci emailovou formou do 14 dní od zakoupení na eva@evamarvanova.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi (pdf platby) a popis závady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající nedohodne s klientem na delší lhůtě
 • Vzhledem k elektronickému charakteru produktu se na něj nevztahuje 14 denní lhůta vrácení zboží od nákupu.
 • Kupující si je vědom a souhlasí s tím, že při objednání produktu jsou zpracovávány jeho osobní údaje podle platné směrnice EU. Vše o ochraně osobních údajů najdete ZDE
 • Elektronické produkty (ebooky, on-line semináře) jsou pomůckou osobního rozvoje, nenahrazují však práci lékaře ani psychoterapeuta či péči kvalifikovaného odborníka. Nabízí kupujícímu možnost nových úhlů pohledů, nenesou však zodpovědnost za to, jakým způsobem s nimi kupující naloží ve svém životě.
 • Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese eva@evamarvanova. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitel se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Aktualizace 3.7.2022