Náš život je cesta. Někdy je tato cesta jasná, rovná a široká a jde se nám po ní dobře. Čas od času se však zužuje, jsou na ní překážky, špatný terén nebo se dostaneme na rozcestí a nevíme, jak dál. Potom se hodí moudrý průvodce, který nám pomůže se na cestě zorientovat, pochopit kde a proč zrovna jsme a ukáže situaci z takového úhlu pohledu, díky kterému se můžeme posunout vpřed.