Bez bahna lotos nevykvete

„Většina lidí má z utrpení strach. Utrpení je ale jako bahno, které pomáhá lotosovému květu štěstí vyrůst. Bez bahna lotosy nevykvetou.“
(Thich Nhat Hanh)

Je Vám to povědomé? Také se chcete zbavit utrpení a žít šťastně? Kdo by nechtěl. Ale vše, co existuje má nějaký svůj účel a proto tu má i nějaký důvod k existenci. Když prozkoumáme, co se za tímto účelem skrývá a pochopíme to, že žijeme nikoliv v dualitě, ale v existenci polarity, kde jedna strana zároveň drží za ruku tu druhou a kde dobro drží za ruku zlo, naučíme se s tímto faktem správně zacházet a bude se nám žít mnohem lépe.


O tomto tématu laskavě a a soucitně píše jeden z nejuznávanějších zenbuddhistických mnichů současnosti – Thich Nhat Hanh. Stal se jím už ve svých 16 letech a pochází z Vietnamu. A letos oslavil úžasné 94. narozeniny. Je celosvětově známý duchovní vůdce, básník a mírový aktivista, uctívaný po celém světě pro své významné učení a své texty o bdělé pozornosti, klidu a míru, které patří mezi bestsellery. 

Jeho slova nehladí jenom uši a mysl, ale celou naši duši. Alespoň mě krásně pohladila. Sami posuďte, jak na vás působí krátký úryvek z jeho knihy.

„Na světě je mnoho knih a učitelů, kteří se lidem snaží pomoci prožívat více štěstí, protože úplně všichni prahneme po šťastnějším životě. Možná máme dojem, že to děláme špatně. Že z toho štěstí nějak propadáme. Ale to není pravda. 

Abychom se mohli těšit štěstím, není třeba úplně se zbavit utrpení. Ve skutečnosti je umění být šťastný stejným uměním jako umět dobře trpět. Když se naučíme své utrpení rozpoznávat, objímat a rozumět mu, budeme se trápit mnohem méně. Navíc budeme schopni zajít ještě dál a proměnit své utrpení v porozumění, soucítění a radost z toho, co se děje nám i druhým.“

„Pokud se soustředíme výhradně na hledání štěstí, budeme vidět utrpení jako to, co je třeba ignorovat nebo čemu máme vzdorovat. Uvažujeme o utrpení jako o něčem, co stojí v cestě štěstí. Umění být šťastný je však také a v tu samou chvíli uměním, věděním, jak trpět dobře. 

Víme-li, jak zacházet s vlastním trápením, dokážeme je transformovat a trpět mnohem méně. Vědět, jak správně trpět, je základním předpokladem k reálnému prožívání opravdového štěstí.“

UTRPENÍ A ŠTĚSTÍ JSOU NEODDĚLITELNÉ

„Trpíme-li, máme sklon k přesvědčení, že v daném okamžiku je to pouze trápení a že štěstí patří k nějaké jiné době nebo místu. Myslet si, že můžeme žít zcela bez utrpení je ale stejně pošetilé, jako kdybychom si mysleli, že můžeme mít levou stranu bez pravé. Kde není utrpení, tak namůže být ani štěstí. A naopak.


Naučíme-li se vidět současně přítomné štěstí i přítomné utrpení a šikovně s nimi zacházet, vydáváme se směrem k prožívání větší radosti ze života.

Někteří lidé si myslí, že mají-li být šťastní, potřebují se vyhnout veškerému trápení, a tak jsou neustále ve střehu a neustále ustaraní. Nakonec honbě za štěstím obětují veškerou spontaneitu, svobodu a radost. To není správné. Dokážete-li rozpoznat a přijmout svou bolest, aniž od ní utečete, objevíte, že přestože tu je bolest přítomná, může tu být ve stejném okamžiku i radost.“

„Lidé říkají, že utrpení je pouze iluze a že pokud chcete žít moudře, musíte překročit jak utrpení, tak radost. Já tvrdím opak. Cesta, jak dobře trpět i být šťastný, spočívá v umění zůstat ve spojení s tím, co se právě teď děje.“

BEZ BAHNA LOTOS NEVYKVETE

„Utrpení a štěstí jsou organické povahy, což znamená, že obě jsou přechodné a že se neustále mění. Když květina uvadne, stane se z ní kompost. Kompost pomůže květině znovu vyrůst. Štěstí je rovněž organické a ze své povahy pomíjivé. Může se z něj stát utrpení a z utrpení se může znovu stát štěstí.“

Krásna naději přinášející slova, viďte? Pokud se jimi chcete nechat pohladit a navíc se naučit různá cvičení, která pomáhají utrpení a štěstí uchopit z funkční a praktické stránky, určitě si nenechte ujít tuto knihu.


Přeji příjemné pohlazení po duši!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů