Cesta ven z deště do slunného počasí

Dnes je nádherný den. Venku svítí slunce, vane vlahý větřík a vše kolem je krásně zelené, i když stromy už pomalu odkvétají. Toto jsou okamžiky, kdy silně cítím, jak je smysluplné žít a jak jsem za to vděčná. Jako bych si ponořením se do přírodní krásy více uvědomila svoje spojení s vlastní přirozeností a tím, co ji přesahuje. Jako by se do mě nalil hluboký klid a spokojenost. Alespoň já to tak znám. A doufám, že ty taky.

Ale obě víme, že všechny dny, nejsou stejné a že i my lidé se cítíme různě a prožíváme různá období. Některá období jsou krásná nebo alespoň pohodová, ale jiná jsou plná starostí a bolesti. A v těchto chvílích může být těžké uvědomit si krásu kolem sebe, i když je na dosah ruky. Bolest, nepříjemnosti a strach, co dalšího nám život přinese, jsou tak silné, že chceme vše rychle vyřešit, aby nám bylo aspoň trochu líp. Náš mozek funguje naplno a hledá řešení. A my podnikáme mnoho různých aktivit, které doufáme, že nás co nejrychleji dovedou k cíli. Myslím, že to taky znáš.

Co v takových chvílích můžeš udělat? Co ti pomůže a co tě naopak od tvého cíle a smysluplného života více vzdálí?

Uvědom si svoji hodnotu a sílu. To je první krok, který je třeba udělat. Jsi jedinečná bytost a máš jedinečné dary a schopnosti. Neváhej věřit sama sobě a objevovat svůj potenciál. I když to může být děsivé, ve strachu tkví možnost růstu. Věř, že máš všechny vnitřní zdroje potřebné k překonání toho, čím procházíš.

Udělej, co je třeba, ale přestaň bojovat. Léčení, ať už psychické nebo fyzické, vyžaduje schopnost najít správný čas, kdy je třeba složit zbraně a přestat bojovat. Možná procházíš obdobím, kdy se ti otevírají staré rány z minulosti. Udělej vše, co je dobré pro zlepšení tvé situace, ale nezapomeň, že konečné vítězství není dosaženo na bitevním poli, ale v tom, když se odevzdáš své vnitřní moudrosti. Ta je totiž spojená s moudrostí Života, a tak nás přesahuje. Ví mnohem více, než je schopná vědět naše racionální mysl a přesahuje naše pragmatické zkušenosti.

Místo kontroly důvěřuj. Měj víru v sebe i v moudrost života, který pro tebe má plán. A tento plán zahrnuje vše, včetně tvého růstu a uzdravení. Pokud potřebuješ čas na odpočinek, dopřej si ho. Najdi své vnitřní útočiště, kde je pro tebe útěcha, obnova a léčení. Dovol svým léčivým schopnostem, aby se projevily.

Prověř svůj nejhlubší motiv k uzdravení. Velký a zdánlivě neefektivní boj s tvou bolestí či problémem může naznačovat, že i když situaci racionálně, pragmaticky a mechanicky řešíš, hluboce uvnitř nemáš dostatečný zájem o to, co se s tebou děje. Možná jen toužíš zbavit se problému a dosáhnout klidu. Ale co když je tvůj problém zakořeněn ve tvém apatickém a rezignovaném přístupu, který se skrývá hluboce pod tvou vnější aktivitou? Skutečně cítíš opravdovou motivaci žít svůj život naplno?

Dej si pozor, protože i když se snažíš vše aktivně vyřešit a zlepšit svůj život, tvůj velký boj a angažovanost může být ve skutečnosti kompenzací tvé nejistoty a pocitu, že se nic nedá změnit.

Když se pravdivě podíváš hluboko dovnitř sebe, možná si uvědomíš, že postrádáš vitalitu a vidíš současnou situaci jako beznadějnou. A i když ti tvé rácio ze všech sil říká, že to přece musí mít řešení, jakoby tvé hluboké prožitkové nastavení na pozadí říkalo něco jiného. Tento pocit můžeš dokonce vnímat, jako by to byla kletba nebo neodvratitelný osud vedoucí k neúspěchu.

Takovéto prožívání může vycházet z velmi raných zážitků, které provázely tvůj příchod na svět nebo to jsou otisky z ještě starší minulosti. A i když si je pravděpodobně vůbec nepamatuješ, ovlivňují tvé tělo a vytvářejí hlubokou podvědomou atmosféru tvého prožívání. Pokud se nevyrovnáš s těmito zážitky, budou i nadále skrytě působit na tvůj život. Jejich moc bude postupně sílit a ovlivňovat tvou psychickou i fyzickou pohodu. A tak se podílet na nepříjemnostech, které se ti v životě dějí.

Chápání smyslu vlastní existence a přístup k životu lze změnit jedině tak, že se zbavíme podvědomě zakódovaného přesvědčení o tom, že nic doopravdy nelze změnit. Je třeba uvolnit to, že hluboce v sobě prožíváme všeobjímající nezměnitelnost jako nejhlubší konstantu našeho života. Vnést tento poznatek do vědomí lze pomocí hluboké terapeutické práce, která ti postupně pomůže uvidět nové možnosti. 

Přeji ti sílu a odvahu na cestě za vyřešením tvé situace a smysluplným životem. Věřím, že máš v sobě vše, co potřebuješ k dosažení skutečného uzdravení a naplnění života. Nenech se odradit těžkostmi, protože vše je možné změnit, ať už to znamená změnu perspektivy, nalezení podpory nebo objevení nových cest. Tak se neboj a jdi kupředu. Věřím, že to dokážeš!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů