Existuje světlo ve tmě?


Znám mnoho lidí, kteří se věnují osobnímu rozvoji a v určité jeho fázi – většinou to je ze začátku – očekávají, že postupně odejde veškerá negativita, kterou v sobě nesou. A když se to nestane tak, jak si představují a oni se pod vlivem tlaku a náročné situace dotknou něčeho negativního v sobě, mohou se na sebe zlobit, či být zklamaní. Můžou mít pocit, že něco nedělají dobře nebo ještě nejsou dost daleko. Ale cílem sebepoznání není stát se za každou cenou pozitivním člověkem, ale být sám sebou. A k tomu patří i naše negativní polarita. Když ji poznáme, můžeme se s ní seznámit, porozumět ji a přijmout ji. A to dělá divy!

Vernon Howar řekl krásné, hojivé a moudré věty. Mě pohladily po duši. Snad pohladí i Vás 🙂


„Pamatujte, že rozpoznání negativity uvnitř sebe je činem pozitivním, nikoliv negativním. Uvědomění své slabosti nebo zmatku vás posílí, protože vědomá pozornost je zářivým světlem ničící temnotu negativity. Upřímné sebe-uvědomění rozpouští bolesti a tlaky, které jinak odvadí svou hrůznou práci v říši temmnoty nevědomí. Proto pamatujte, rozpoznání vnitřní negativity není samo o sobě negativní, naopak je nesmírně pozitvním činem, který  vás v tom okamžiku činí lepším člověkem.“ 

Přeji pozitivní pohled na negativitu a hodně laskavosti a soucitu k sobě samým,  i když nejsme vždy takoví, jak si to představujeme!

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů