Naděje není nikdy ztracena. Vždycky existují možnosti.

Vzpomínáš na ty dny, kdy jsi neviděla žádné možnosti? Kdy ti negativní vnitřní hlas našeptával, že se nedá nic dělat? Kdy jsi hledala řešení a žádné se neobjevovalo? Vím, že tyto dny a období jsou náročné pro každého. A proto, abych ti pomohla se s těmito obdobími lépe vyrovnat, pokud se ve tvém životě objeví nebo zrovna dějí, posílám dnes zamyšlení o nekonečných možnostech, které jsou nám v životě dány. Věřím, že díky praktickému cvičení, které najdeš na konci článku se ze sevření negativity dokážeš uvolnit a uvidíš novou radostnější perspektivu ve svém životě.

Chci ti připomenout, že ve světě kolem nás existuje obrovské množství možností, které čekají, až je objevíme.

Někdy se však zaměříme pouze na jedinou myšlenku nebo cíl, který se z nějakého důvodu nemůže uskutečnit. To nás může vést k pocitu, že neexistuje žádné řešení a vše je beznadějné. Avšak pravda je taková, že všechno kolem nás je plné příležitostí a možností, jen musíme být otevření jejich objevování.

Během tohoto objevování se může v nás ozývat vnitřní hlas, který nese negativní sdělení a přesvědčení. Tento hlas je součástí naší vnitřní osobnosti, která má své vlastní obavy a omezení. Je důležité, abychom se nezavírali před tímto hlasem, ale naopak mu naslouchali a snažili se ho pochopit.

Pokud se v nás ozývá negativní vnitřní hlas, který tvrdí, že naše cíle jsou nedosažitelné, měli bychom mu věnovat pozornost a promluvit si s ním.

Zajímejme se o jeho původ a co nám vlastně chce říct. Občas tyto negativní hlasy vycházejí z obav nebo strachu z minulých zklamání. Prozkoumáním jejich podstaty můžeme lépe pochopit sami sebe a najít cestu, jak s nimi pracovat a vstoupit do nových sfér růstu a rozvoje.

Nemějme obavy, tato negativní vnitřní osoba není vším, kým jsme. Je pouze jedním hlasem v množství, které nás tvoří. V nás se nachází také mnoho pozitivních vnitřních hlasů, které nás povzbuzují a podporují. Cesta k osobnímu rozvoji spočívá ve vyváženém přístupu ke všem těmto vnitřním hlasům.

Dnes ti chci představit cvičení, které ti pomůže aktivně pracovat a vést dialog s negativním vnitřním hlasem.

1. Najdi si klidné místo: Vyhraď si čas a místo, kde můžeš být sama sebou a soustředit se na své myšlenky.

2. Vstup do dialogu: Pomalu a hluboce se nadechni a vědomě se soustřeď na své vnitřní pocity a myšlenky. Vnímej pocity ve svém těle. Představ si, že tvůj negativní hlas je samostatná bytost. Pracuj se svojí imaginací a vnímej, kde by tato bytost byla, kdyby byla ve stejné místnosti, jako jsi ty. Které místo by jí vyhovovalo? Vnímej toto místo víc a zapoj svůj vnitřní zrak a cit. Jaká je osoba stojící na tomto místě? Prozkoumej ji všemi smysly. Jak ji vidíš? Jaký z ní máš pocit? Jaký má osoba výraz ve tváři? Jaké je její držení těla? Co vyzařuje?

3. Zformuluj otázky: Začni klást otázky tomuto negativnímu vnitřnímu hlasu. Například se můžeš zeptat: „Kdo jsi? Proč se mi ozýváš? Jaké máš obavy nebo přesvědčení?“ Buď otevřená a přijímej odpovědi, které se ti nabídnou. Zároveň si buď vědoma, že ty jsi ta, kdo tento dialog řídí.

4. Naslouchej: Buď trpělivá a naslouchej vnitřnímu hlasu, jak ti odpovídá. Dovol mu vyjádřit své obavy a důvody, proč tě ovlivňuje negativně. Neposuzuj ani se nesnaž přesvědčovat. Jen naslouchej. Pokud neodpovídá slovy, zkus jeho odpověď vycítit a pochopit z výrazu jeho tváře a držení těla. Nonverbální komunikace může hodně osvětlit a nese mnoho informací. Až budeš mít pocit, že si slyšela vše, co potřebuješ nebo už hlas přestal mluvit, poděkuji mu za to, že s tebou mluvil a rozluč se s ním.

5. Vědomě se rozhodni: Po tom, co jsi naslouchala negativnímu vnitřnímu hlasu, se na chvíli zamysli. Promysli si, jak tato negativní přesvědčení ovlivňují tvůj život a jak bys je mohla překonat. Zkus pochopit, jak toto přesvědčení vzniklo a že to byl způsob, jak tě ochránit před bolestí. Uvědom si, že tento hlas ti chtěl jenom pomoci. Jen si nevšiml, že už nastala jiná doba. Zamysli se, v čem je tvoje situace jiná než byla tehdy. Existuje nyní jiný pozitivnější pohled založený na reálných možnostech? Pokud ano, rozhodni se ho vědomě prověřit a vyzkoušet. Zůstaň ale vděčná svému negativnímu vnitřnímu hlasu za jeho poselství a snahu tě ochránit.

6. Zaměř se na vyváženost: Ta je velmi důležitá. Proto v sobě také prozkoumej, jestli najdeš pozitivní vnitřní hlas, který ti poskytuje povzbuzení a podporu. Seznam se s ním a pochop ho. Možná spolu najdete pomoc a respekt pro negativní vnitřní hlas a ten se bude moci začít uzdravovat.

Toto cvičení ti může pomoci lépe porozumět negativnímu vnitřnímu hlasu a překonat jeho vliv na tvůj život. Buď však trpělivá a soucitná k sobě samé. Každý máme své vnitřní rovnováhy a proces přijímání a transformace negativního hlasu může být individuální.

Tím, že jsme otevření širokému spektru možností a nasloucháme svým vnitřním hlasům, můžeme objevit nové perspektivy, které nás přivedou ke kreativitě a naplnění. Připusťme si, že i přes obtíže a výzvy existuje mnoho různých cest, které čekají na to, abychom je objevili.

Pamatuj si, že vždy je dobré vyhledat profesionální pomoc, pokud se cítíš přetížená nebo pokud máš obtíže s negativními myšlenkami, které zasahují do tvého každodenního života. Terapeut nebo psycholog ti může poskytnout další podporu a strategie při práci s vnitřními hlasem.

Přeji ti mnoho síly a úspěchů při práci s negativním vnitřním hlasem. Věřím ve tvou schopnost otevřít se těmto možnostem a objevovat nové horizonty. Buď laskavá k sobě i svým vnitřním hlasům, ať už jsou negativní nebo pozitivní. Přijmi je jako součást svého jedinečného já a použij je jako podnět k osobnímu růstu a štěstí.

PS: A pokud se chceš víc dozvědět něco o tom, co jsou to ty vnitřní hlasy, podívej se zdarma na mé video Vnitřní království. Najdeš ho ZDE.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tyto osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů