Zázrak a prokletí zrození (1.díl)

Nám lidem je společné, že jsme všichni prošli zázrakem početí, těhotenství a narození. Obvykle je tento proces spojován s něčím nádherným, život přinášejícím. Z mnoha zkušeností rodiček ale také víme, že to je proces náročný, bolestivý a riskantní. Každá žena, co rodila může tuto zkušenost sdílet s ostatními. Jaké to ale je pro novorozence? Jak příchod na svět prožívá? A jakým způsobem ho ovlivní v jeho dalším vývoji a celém životě?

Ještě nedávno převládal názor, že dítě je porodem ovlivněno pouze v závažných případech. Tuto tezi nebylo jak vyvrátit, protože nemáme vědomé vzpomínky na dobu, kdy jsme se rodili.

Tuto myšlenku začal zkoumat a postupně vyvracet světově známý psycholog českého původu Stanislav Grof, zakladatel transpersonální psychologie. Díky hlubinným prožitkovým sezením a jeho vědeckému výzkumu poodkrývajícího taje holotropního vědomí (od 60. let minulého století) za desítky let objevil mnoho z nezmapovaných územní království psýché a potvrdil neobyčejné hloubky lidského (ne)vědomí. V mnoha svých publikacích a přednáškách předkládá důkazy, jak extrémně porod ovlivňuje a formuje naši psychiku, psychosomatické reakce i celý další život. Stanislav Grof ve svém výzkumu objevil, že psychické i psychosomatické obtíže v rámci života mají mimo jiné hluboký podklad i v nedostatečné integraci prožitků, jež jsme zažili při porodu.

Při hlubinných prožitkových sezeních se svými klienty objevil, že vzpomínky na porod jsou kombinací vzpomínek na biologické spojení a jeho fyzické aspekty. A objevuje se zde také vliv duchovních a mytologických paralel. Porod se skládá ze 4 bazálních perinatálních matricí (BPM), které si v následujících řádcích blíže popíšeme.

I BPM – UNIVERSUM

Přirozená symbióza mezi matkou a dítětem v průběhu těhotenství

V této době jsme s matkou natolik intimně spojeni, že jsme její součástí – biologicky i emočně – a jsme tak téměř jedním z orgánů jejího těla. V pozitivním vývoji nerušeného nitroděložního života je dítě v téměř ideálních podmínkách. Živiny a kyslík dostává automaticky z placenty, aniž by se o něco muselo snažit. Placenta také odstraňuje všechny odpadní látky. Plodová voda chrání plod před nárazy a hlasitými zvuky, teplota kolem je relativně stabilní. Plod je v bezpečí a pod ochranou a všechny jeho potřeby jsou ihned uspokojovány. Zde je plod v „dobrém lůně“.

Při znovuprožití této pozitivní fáze můžeme zažívat oceánský aspekt embryonálního vývoje jako je ztotožnění s různými vodními formami života jako jsou delfíni nebo velryby. Pocit existence bez hranic, který prožíváme v mateřském lůně, může také zprostředkovat pocit jednoty s vesmírem. Člověk se může ztotožnit s mezihvězdným prostorem, nebeskými tělesy, s celou galaxií nebo s vesmírem v jeho celistvosti. Mohou se zde objevit také symboliky Rajské zahrady či „nekonečné dary Matky přírody“ a obrazy přírody, která je nádherná, bezpečná a vyživující. Objevují se obrazy jako jsou bujné tropické ostrovy, lány zrajícího obilí nebo bohaté zeleninové zahrady andských teras.

Nitroděložní život a jeho biologicko-chemické prostředí může být také v různě dlouhých obdobích narušován faktory jako je nevhodné jídlo matky, kouření, stres, hlučné prostředí, nemoc či sexuální aktivita v pozdějších měsících těhotenství. V extrémních situacích může být pro plod krajně nepříjemná a ohrožující vážná infekce matky, endokrinní nebo metabolická porucha, otrava, toxické emoce (intenzivní úzkost, strach, pracovní stres, kruté zacházení s matkou), zhoršení situace natolik, že hrozí potrat, myšlenky matky na potrat při nechtěném těhotenství či pokusy matky o potrat. Zde je plod ve „špatném lůně“.

Při znovuprožití negativní fáze se oceánská atmosféra díky chemickým změnám v těle může měnit v temnou, špinavou a zlověstnou a může se zdát, že je naplněna skrytými hrozbami. Člověk se může ztotožnit s rybami či jinými vodními tvory, kteří jsou ohroženi průmyslovým znečištěním řek a oceánů. Objevují se zde scény průmyslového odpadu znečisťující vzduch, chemické války, toxické skládky a ztožnění se s vězni umírajícími v plynových komorách koncentračních táborů. Pocit rozplynutí hranic, který je v dobrém lůně prožíván jako pocit mystické jednoty se světem, je zde prožíván jako pocit zmatenosti a ohrožení. Můžeme cítit, že jsme otevření a bezbranní vůči všem útokům zla.

Někdy mohou prožitky I BPM sahat daleko do minulosti lidských či zvířecích předků. Rovněž se zde mohou objevit karmické události a záběry z jiných období lidských dějin.

Obzvláště zajímavé mezi transpersonálními prožitky jsou dramatická setkání s různými archetypálními bytostmi, hlavně s laskavými a hněvivými božstvy.

Pozitivní prožitkový aspekt matrice: hluboký pocit kosmické jednoty a extáze, klid, vyrovnanost, mír a blaho, pocit čiré existence, pocit okamžitého přístupu k veškeré moudrosti a poznání, vhledy do povahy existence, klidné rozplývání, vše bez hranic, pocit splynutí a sjednocení

Negativní prožitkový aspekt matrice: pocit otevřenosti, bezbrannosti, ohrožení

pokračování příště….

Zázrak a prokletí zrození (2.díl)
Zázrak a prokletí zrození (3.díl)
Zázrak a prokletí zrození (4.díl) 

Zdroj: Holotropní vědomí – Stanislav Grof

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů